Regulamin kuponów rabatowych

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy", zwanego dalej kuponem, wystawianego przez AleCieplo, z siedzibą w Częstochowie, ul. Wandy Wereszczyńskiej 7, zarejestrowanego przez PPHU Santim Roman Szewczyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wandy Wereszczyńskiej 7; NIP: 5730120995, REGON 150891250, zwanego dalej Wystawcą.

2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.

3. Promocja „kupon rabatowy" oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów, za pomocą wystawienia unikalnego kodu rabatowego.

4. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w sklepie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.alecieplo.pl, składając zamówienie w dowolnej oferowanej przez Wystawcę formie.

5. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

7. Kupony nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).

8. Kupon może obniżyć tylko i wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.

9. Kuponu można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.

10. Jeden Uczestnik promocji może użyć maksymalnie trzech kuponów w ciągu 30 dni.

11. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

12. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

13. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem sklep@alecieplo.pl

14. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.

15. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie http://alecieplo.pl/pl/i/Regulamin-kuponow-rabatowych/10

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

18. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

19. Odpowiedzialność Wystawcy względem Uczestnika, jest każdorazowo ograniczona do wysokości Kuponu.

20. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej kupon rabatowy jest przez AleCieplo, z siedzibą w Częstochowie, ul. Wandy Wereszczyńskiej 7, zarejestrowanego przez PPHU Santim Roman Szewczyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wandy Wereszczyńskiej 7; NIP: 5730120995, REGON 150891250

21. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzanie Akcji promocyjnej kupon rabatowy. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

22. Przy wyborze formy płatności Raty z użyciem kuponu zamówienie należy złożyć za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta: pod adresem sklep@alecieplo.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl